Ακύρωση - Επιστροφή

Επιστροφή
 
Ο πελάτης του www.argyrakis-handmade.gr έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός 10 ημερών και να ζητήσει την αντικατάσταση του στις παρακάτω περιπτώσεις:
 
1. Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος ή προϊόντος κακής ή και ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της www.argyrakis-handmade.gr.
 
2. Σε περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα - ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύησή του.
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης αφού έχει παραλάβει το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψει εντός (10) είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, η www.argyrakis-handmade.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
 
Ακύρωση Παραγγελίας
 
Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωσή της, στείλτε e-mail στο info@argyrakis-handmade.gr. Εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2753903